top of page

Patrik Kriššák

pk profile.jpg

Inspirace Patrika Kriššáka je různorodá a s ní se přirozeně mění jeho projev. Vytváří tématické série obrazů, v nichž vždy důsledně rozvíjí určité představy a svůj vztah ke skutečnosti. Zajímá ho příroda, není mu lhostejné, jak se bude vyvíjet dál. Do jeho obrazů se promítají hodnoty, o které můžeme přijít nebo o které dokonce již léta či desetiletí přicházíme. Přemýšlí nad ději, které sice nemusí probíhat přímo před našima očima, často zůstávají většině z nás skryté, ale přesto značně ovlivňují naši a nejen naši budoucnost. 

Jeden z malířových nejvýraznějších cyklů tvoří působivé obrazy inspirované nekonečně proměnlivými tvary korálových útesů, které jsou nedílnou součástí nádherných podmořských světů a které naše civilizace čím dál víc ohrožuje. Patrik Kriššák není zdaleka jediný umělec, koho jejich půvab a krása okouzluje. Nesporně však patří k těm, kteří si dokážou najít výrazové prostředky, jimiž ji přesvědčivě vyjádří. Jeho tvorba má ekologický podtext, působí však optimisticky, zářivě a přirozeně, jako bychom se o budoucnost nemuseli bát.

Inspiruje ho i vývoj některých uměleckých směrů minulého století, technické objevy a možnosti, které tyto objevy přinášejí i do výtvarného projevu. Někdy využívá citací či interpretací tvorby velkých osobností druhé poloviny 20. století, ovšem s využitím úplně jiných nebo dokonce kontrastních výrazových prostředků. Přichází na vlastní výtvarné postupy, které mu dovolují osobitě vyjádřit jeho představy. V Kriššákově díle se doplňuje řád s náhodou, která ho oživuje a obohacuje. Do jeho projevu se promítá energické gesto, ale obrazy přitom mají přesně určený rytmus. Často volí čisté barevné tóny, má smysl pro jejich harmonii. Jeho malba má výraznou strukturu, působí uvolněně a  přirozeně, vyvolává příjemné pocity, i když je vlastně kritická k naší společnosti. 

Umělcovu tvorbu přirozeně ovlivňuje současný životní styl spojený s nebývalým vývojem přírodních věd, techniky, elektroniky  a především s proměnou komunikace mezi lidmi, s digitalizací všech oblastí lidské činnosti a někdy s až přílišným prolínáním skutečného světa s virtuálním. Promítají se ní znaky, které nám umožňují čím dál rychlejší předávání zpráv. To však ještě neznamená, že si rozumíme lépe než v minulosti. Patrik Kriššák nezobrazuje realitu, ale dojem, kterým na něj působí. Zabývá se vztahem mezi člověkem a jeho prostředím, zajímá ho často bezohledné přivlastňování a deformování přírody naší civilizací. Čím jednodušeji se vyjadřuje, tím přesvědčivěji, srozumitelněji  a také esteticky přitažlivěji jeho malba působí.                                                                                   

text: Jiří Machalický

bottom of page