top of page

Global Weirding

Every known biological species comes with an expiration date. Homo sapiens is no exception.    Lukáš Likavčan, Spectral Earth

 

Představa vymizení lidské populace z povrchu země se objevuje jako archetyp. Sečtení dnů
mělo přinést nesmírnou podívanou, dramatickou katastrofou globálního rozměru podle které bude jasně zřetelné, že se jedná právě o onen poslední soud. V křesťanské mytologii je to jediný způsob, jak se setkat s bohem zde na zemi a všichni se proto náramně těší. Tzv. preppeři si pro tuto událost již zakoupili sportovní brýle a ultralehké Nikes, které by měly ulehčit pohyb v předpokládaném písčitém prostředí.

 

Existují také teorie že konec světa již nastal, jak s příchodem agrikultury, uchopením prvního kamínku či klacíku člověkem, prvním zápisem na hliněnou destičku, turing machine, děrnými štítky, rozmachem industrializace, odstoupením od pařížské dohody, zvolením Donalda Trumpa... Ať je to jakkoli v podstatě jsme se se svým koncem smířili, intuitivně jej vyhledáváme neb každým kouskem zpracovaného plastu jsme bohu blíže.

 

The problem is thus not so much whether we will become extinct, but how we will cope with the truth of that extinction, and subsequently how we will design for extinction.

Ironically, it is our very capacity for technological Invention that has secured us such a dominant position in the world which may lead ultimately to (as some have put it)

'The End of Man'.

V tom spočívá také problém konce světa, podobně jako problém mnoha fenoménu a to je ten, že není jak jsme si jej představovali. Žádné globální požáry, zemětřesení, rapidní výkyvy teplot nejsou tak signifikantní aby získali status onoho spektáklu konečného sečtení dnů.
Cynismus nebo uvědomělá letargie však není zcela tak na místě. Pravdou je, že vzhledem k
nahodilosti jednotlivých událostí a v součtu vrstev historií si nemůžeme být až zcela tak jistí jak celá věc vykrystalizuje. Pokud odmítneme dnes již ztrouchnivělou teorii antropocentrismu, tedy představy, že jsme pány tvorstva, otevře se nám nový svět, ze kterého se můžeme učit. Biodiverzita představuje různé koncepty spolupráce, které jsou nám velmi blízké a jež se můžeme přiučit pokud k nim přistoupíme s větší citlivostí.

text: DESERT NIKE by Ivana Pavlíčková

bottom of page