top of page

Kontakt

Kriššák-5449 (1).jpg

POPup gallery je prostor pro současné umění a design zaměřující se na dlouhotrvající výstavy.  Zpravidla

s půlročním intervalem vytváří fluidní způsob tvoření výstav, nezačínají a nekončí. Postupně se transformují v průběhu cyklu, kde na sebe navazuje volné umění a produktový design. Celý prostor se tak stává instalací. Způsob “slow motion” vystavování je v protikladu s akcelerovanou současností. 

Foyer ve svém původním významu označoval prostor ohniště. V dnešní době jím označujeme specializovaný společenský sál, který slouží pro osvěžení a oddech diváků během přestávek. Zůstáváme věrni významu slova a přidáváme oddechová pracovní místa pro krátkodobé i dlouhodobé úkoly. 

marslab s.r.o.

stavitelská 1100/8

praha 6 –dejvice

160 00

IČO 0913249

marslab POPup gallery       

dělnická 27

praha 7 – holešovice

170 00

návštěva galerie po předchozí telefonické domluvě +420 725 802 218

nebo emailem  hi@marslab.store

FOYER

show.room + co.working hub 

dělnická 32 (vnitroblock vstup naproti garage22)

praha 7 – holešovice

170 00

rezervace pracovních míst: www.foyer.studio

showroom: 10:00-16:00 (nebo po předchozí domluvě)

bottom of page